IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Data wydarzenia 01-08-2016
W dniach 21-23 września 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB odbędzie się IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny organizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zjazdy PTP organizowane cyklicznie co trzy lata stanowią forum wymiany myśli, współdziałania ludzi nauki i oświaty, stwarzają szanse poznania znanych teoretyków i praktyków edukacji.

Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, to wiodący temat IX Zjazdu.
W trzydniowych obradach organizowanych w dziewięciu sekcjach problemowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB brać będzie udział ponad 500 naukowców z niemal wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Mamy nadzieję, że IX Zjazd w Białymstoku będzie wyjątkowym spotkaniem pedagogów i przyczyni się do wzbogacenia wiedzy naukowej
o edukacji oraz wzmocni praktykę pedagogiczną.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zjazdu:
http://9zjazd.ptp.uwb.edu.pl/