Kobiety i ich prawa tematem tegorocznego Forum Amerykanistycznego na UwB

Dwa dni potrwają obrady w ramach tegorocznego, XVII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. prof. Andrzeja Bartnickiego. Naukowe spotkanie rozpocznie się w piątek, 18 września, na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Podobnie jak przed rokiem, inspiracją dla prelekcji i dyskusji będzie ważna, okrągła rocznica. W sierpniu 2020 r. minęło bowiem 100 lat od wejścia w życie 19. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, przyznającej prawa wyborcze kobietom. Badacze będą więc rozmawiać o amerykańskiej historii, a także relacjach Polska-USA, przez pryzmat kobiet, ich ról i dokonań. Mowa będzie m.in. o kobietach uczestniczących w I wojnie światowej, mieszkających w Stanach Zjednoczonych imigrantkach, filantropkach czy artystkach.

Ideą organizacji Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi była chęć uhonorowania prof. Andrzeja Bartnickiego, nestora polskich badań amerykanistycznych, założyciela Ośrodka Studiów Amerykanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. 

Od 11 lat – z inicjatywy prof. Haliny Parafianowicz z UwB – spotkanie odbywa się w Białymstoku. Organizuje je kierowana przez nią Katedra Historii Powszechnej Najnowszej,

W tegorocznym Forum – z uwagi na pandemię COVID-19 – wezmą udział tylko amerykaniści z Polski, a obrady będą hybrydowe: część badaczy będzie uczestniczyć w konferencji zdalnie. Z tego samego powodu prelekcje i dyskusje nie będą otwarte dla wszystkich chętnych, jak było to w latach poprzednich. Wyjątkiem będzie zaplanowana w piątkowe popołudnie promocja książki autorstwa prof. Haliny Parafianowicz pt. „Great War i Good War. Historia i pamięć Amerykanów”, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.45 (Plac NZS 1, sala 108A). Uczestnicy muszą jednak zaopatrzyć się w maseczki ochronne lub przyłbice.

 Do pobrania: Program Forum