Kolejna edycja konkursu MINIATURA 4 Narodowego Centrum Nauki

1 czerwca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursu na realizację pojedynczego działania naukowego - MINIATURA 4. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

Szczegóły na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4