Konferencja naukowa „Kobiety w prawie”

Data wydarzenia 13-02-2019

Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na konferencję naukową „Kobiety w prawie”.
Termin konferencji: 7 marca 2019 r.

Miejsce konferencji: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, sala 216

Celem konferencji jest prawnicza refleksja naukowa nad rolą i miejscem kobiet we współczesnym państwie oraz wyzwaniami, jakie stoją przed nimi w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Podjęcie odnośnej tematyki wydaje się szczególnie zasadne w kontekście 110 lat od organizacji pierwszego dnia kobiet na świecie oraz niedawnej, setnej rocznicy uzyskania przez kobiety praw wyborczych w międzywojennej Polsce. Tradycja kierowania myśli w stronę kobiet w okolicach pierwszego kwartału roku sięga przy tym daleko w przeszłość - przyjmuje się, że już w starożytnym Rzymie w pierwszym tygodniu marca obchodzono tzw. Matronalia. Odnośne święto łączono z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością.

Problematyka kobiet i prawa stała się obecnie jednym z często podejmowanych zagadnień w przestrzeni publicznej. W związku z tym oraz biorąc pod uwagę istotność zagadnienia zasadne wydaje się podjęcie próby usystematyzowania i oceny pojawiających się w dyskursie prawnym i społecznym postulatów i wyzwań, jakie stoją przed współczesną jurysprudencją w tym zakresie. Szeroko ujęty tytuł spotkania naukowego pozwala uwzględnić szereg kwestii, w których centrum pozostają kobiety, w szczególności problematykę równości kobiet i mężczyzn, macierzyństwa, małżeństwa, feminizmu, kobiet na rynku pracy, work-life-balance, miejsca kobiet w polityce i biznesie. W zakresie tematu konferencji znajdują się również zagadnienia związane z problematyką karnoprawną, takie jak przemoc wobec kobiet czy handel ludźmi.

Konferencja skierowana jest w szczególności do przedstawicieli nauk prawnych - zarówno praktyków, jak i osób podejmujących teoretyczną refleksję nad myślą prawniczą, nauk społecznych oraz osób, które w swojej pracy zawodowej stykają się z zagadnieniami odnoszącymi się do kobiet.


Harmonogram:

9.00 - otwarcie konferencji przez Panią Prof. dr hab. A. Malarewicz-Jakubów, p.o. kierownika Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Pana Prof. zw. dr hab. M. Perkowskiego, Prodziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku


Sesja pierwsza

9.15 Dr I. Wrońska, Wydział Prawa UwB - „Pozytywna” dyskryminacja kobiet w europejskiej przestrzeni prawnej

9.30 Dr hab. A. Giedrewicz-Niewińska, Wydział Prawa UwB - Zakaz dyskryminacji kobiet w zatrudnieniu

9.45 Dr E. Bobrus-Nowińska, Wydział Prawa UwB - Instytucje prawa podatkowego wpływające na sytuację prawną kobiet w Polsce

10.00 Prof. zw. dr hab. P. Niczyporuk, Wydział Prawa UwB - Czy w Rzymie kobieta była człowiekiem - rozważania na temat pozycji prawnej kobiet w prawie rzymskim

10.15 Dr Alicja Urbanik-Kopeć, Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie, „A to dlatego, że go nie kochałam”. Historia rozwodu Elizy Orzeszkowej w rzeczywistości prawnej Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku

10.30 Dr Joanna Banasiuk, Wydział Prawa UwB - Kobiety a prawo własności intelektualnej

Dyskusja i przerwa kawowa

Sesja druga

11.15 Dr S. Oliwniak, Wydział Prawa UwB - Feministyczna jurysprudencja

11.30 Prof. UwB dr hab. K. Bagan-Kurluta, Wydział Prawa - Kobieta jako matka

11.45 Dr hab. D. Bach-Golecka, Wydział Prawa i Administracji UW - Początki życia. Wyzwania regulacyjne związane z ochroną kobiet w ciąży

12.00 Dr hab. F. Ciepły, Wydział Prawa KUL, Odbywanie przez kobiety kary pozbawienia wolności

12.15 adw. K. Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan ORA w Warszawie, Wiceprzewodnicząca Komisji Legislacyjnej przy NRA, Pomoc prawna udzielana kobietom przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości

12.30 Dr E. M. Truskolaska, Wydział Prawa UwB - Kobieta jako przedmiot transakcji handlowych

12.45 Ł. Pankiewicz, C. Żuk, MOPR w Białymstoku, Doświadczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie pomocy kobietom. Niebieska kartaDyskusja i podsumowanie konferencji

 

W trakcie trwania obrad konferencyjnych, od godz. 9.00 do godz. 11.00 w sali 317 na Wydziale Prawa UwB
przy ul. Mickiewicza 1 adwokaci i radcowie prawni będą udzielać bezpłatnych porad prawnych
dla kobiet potrzebujących pomocy prawnej.