Konferencja podsumowująca program „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektów na prace przedwdrożeniowe prowadzone przez zespoły naukowe Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”.

Miejsce: Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Matematyki i Instytut Informatyki, sala nr 1056
Termin: 24 czerwca 2020 r.


KONFERENCJA ODWOŁANA


AGENDA

11:30 – 12:00 Rejestracja

12:00 – 12:15 Otwarcie konferencji

12:15 – 14:30 Prezentacja wyników prac przedwdrożeniowych zespołów naukowych UwB, PB i UMB

14:30 – 14:45 Podsumowanie