Konferencja „Prawo & Mediacja” na Wydziale Prawa UwB

Data wydarzenia 06-12-2019

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Prawo & Mediacja”.

Termin: 6-8 grudnia 2019 r.
Miejsce: Wydział Prawa UwB

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju metod ADR (alternative dispute resolution). Prelegentami będą wybitni teoretycy i praktycy mediacji z Polski, jak również z Belgii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Grecji, Włoch i Litwy. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.

Kultywując dobre praktyki oraz potrzebę krzewienia idei mediacji, pierwsze 50 zgłoszeń zainteresowanych pracowników lub studentów z innych ośrodków akademickich będzie zwolnionych z opłaty konferencyjnej w wysokości 100 PLN (25 Euro). Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu w Białymstoku są zwolnieni z tej opłaty. Pozostałe opłaty dotyczą wydarzeń towarzyszących i są fakultatywne dla uczestników.

Zgłoszenia na konferencję należy kierować na adres: mediacja.bialystok@adwokatura.pl do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem wypełnionego formularza rejestracyjnego.


Program konferencji do pobrania