Konferencja "Przestrzeń i emocje" na Wydziale Filologicznym oraz w Centrum Kultury Prawosławnej

Data wydarzenia 04-06-2019

6-7 czerwca 2019 roku na Wydziale Filologicznym i w Centrum Kultury Prawosławnej obędzie się XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Przestrzeń jako kategoria poetyki" pod hasłem "Przestrzeń i emocje". Konferencja  zorganizowana jest przez Zakład Teorii i Antropologii Literatury.

Konferencja poświęcona będzie problematyce przestrzeni w perspektywie poetyki historycznej i teorii literatury. Będzie obejmować dyskusję nad literackimi świadectwami związków między zwrotem afektywnym a zwrotem przestrzennym w następujących aspektach:

- przestrzenne uwarunkowania emocji i afektów;
- wpływ emocji i afektów na percepcję przestrzeni;
- sposoby uprzestrzenniania emocji;
- emocjonalne źródła metaforyki przestrzennej;
- emocjonalny wymiar miejsc autobiograficznych;
- przestrzenny aspekt somatopoetyki.

PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA