„Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”

Data wydarzenia 09-05-2019

Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB oraz Teatr Dramatyczny w Białymstoku wspólnie zapraszają na Konferencję "Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne". 

Dynamiczny rozwój kultury globalnej, a także mediów i internetu oraz bardziej indywidualistyczny sposób jej konsumpcji, przy jednoczesnym renesansie wartości lokalnych, regionalnych i narodowych, wpływa na zmianę optyki jej analizy. Ważne staje się bowiem złożone i wieloaspektowe dokonywanie jej opisu oraz interpretacji naukowej w kontekście przemian społeczeństwa polskiego. Motywuje to zatem naukowców oraz szeroko rozumianych działaczy kultury, do refleksji nad stanem funkcjonowania instytucji kulturalnych w społeczeństwie polskim oraz ich dostosowywaniem się do bardziej zindywidualizowanych odbiorców.

Głównym celem konferencji jest otwarta debata oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat miejsca kultury we współczesnym społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem zarówno jej poziomu instytucjonalnego, jak i z punktu widzenia jej uczestników. Problematyka konferencji dotyczyć będzie miejsca kultury w życiu społecznym, silnie determinowanej poprzez wpływ nowoczesnych technologii i procesów globalizacji, a z drugiej strony poprzez jej funkcjonowanie w aspekcie historycznym, regionalnym i lokalnym.

Termin: 23 września 2019 r.
MIejsce: Instytut Socjologii i Kognitywistyki, Uniwersytet w Białymstoku, Plac NZS 1, 15-420 Białystok.
Wstęp po elektronicznej rejestracji. 


REJESTRACJA - poprzez stronę wydarzenia


Konferencja prasowa na temat konferencji naukowej "Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne" odbędzie się 4 czerwca o godzinie 11:00 na Scenie Foyer Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (I piętro).