Międzynarodowa konferencja filozoficzna poświęcona myśli Wasilija Rozanowa, Sergieja Bułgakowa i Pawła Fłorienskiego

Data wydarzenia 09-05-2019

W dniach 15-17 maja 2019 r. na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie odbędzie się międzynarodowa konferencja filozoficzna poświęcona myśli Wasilija Rozanowa, Sergieja Bulgakowa i Pawła Florenskiego. Współorganizatorem konferencji jest dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB.

Strona internetowa konferencji