Międzynarodowa Konferencja Naukowa „DZIECKO W HISTORII – MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

Data wydarzenia 24-05-2021

 

Katedra Historii Wychowania Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „DZIECKO W HISTORII – MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM” organizowaną z okazji 40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania (1980-2020).

 

Konferencja w formule on-line odbędzie w dniach 24 - 25 maja 2021 r. na platformie MS Teams z transmisją na YouTube w jezyku polskim i dodatkowo oddzielna transmisja języku angielskim.


 

  + 

 


Partnerem Konferencji jest Województwo Podlaskie, a honorowy patronat objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwo Historii Edukacji.

W konferencji weźmie udział 150 osób, w tym 52 osoby reprezentujące zagraniczne ośrodki akademickie. W konferencji biorą udział m.in. profesorowie, doktorzy oraz studenci z: Albanii, Anglii, Białorusi, Bułgarii, Litwy, Rosji, Węgier i Włoch oraz z polskich ośrodków akademickich, reprezentujących uczelnie z różnych stron kraju: Bydgoszczy, Dąbrowy Górniczej, Gdańska, Kielc, Krakowa, Lublina, Łomży, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Siedlec, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zamościa, Zielonej Góry i Białegostoku. Udział w debacie zgłosili eksperci różnych dyscyplin naukowych: filozofii i teologii, pedagogiki, historii, prawa i socjologii. Dzięki temu konferencja ma wymiar interdyscyplinarny, wieloaspektowy i międzynarodowy. Tradycyjnie rozszerzono formułę konferencji o występ artystyczny – „Spotkanie przy fortepianie”.

Akcentując wątek jubileuszowy, organizatorzy zaprosili do kolejnej dysputy akademickiej poświęconej godności osobowej, osobowościowej i osobistej dziecka w sytuacji zniewolenia, utraty wolności, swobody – całkowitej zależności od innych. Głównym celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania: Jakie były i są źródła praw człowieka? Czy godność jednostki była i jest nadal wartością? Jakie w przeszłości były i są współcześnie przyczyny zniewolenia jednostki? Dlaczego dochodzi do ograniczania wolności człowieka i tłamszenia jego godności? Odpowiedzi na sformułowane pytania są o tyle ważne, że godność człowieka w naszej kulturze stanowi fundament przyjmowanej powszechnie koncepcji człowieka. Tymczasem we współczesnym świecie, zdeterminowanym głównie przez czynniki polityczne i gospodarcze oparte na modelu neoliberalnego kapitalizmu, następuje pogłębianie różnic społeczno-ekonomicznych prowadzących do poszerzania przestrzeni i grup wykluczenia oraz relatywizacji i dewaluacji samej idei poszanowania godności ludzkiej.

Warto zaznaczyć, że Zakład Historii Wychowania został utworzony dzięki staraniom prof. UwB dr hab. Franciszka Januszka 1 marca 1980 roku. Od 2002 roku Zakładem i Katedrą Historii Wychowania kieruje prof. dr hab. Elwira Kryńska. Awanse naukowe pracowników Zakładu Historii Wychowania i dalszy rozwój jednostki nie byłyby możliwe bez samodzielności naukowej jej kierownika. Profesor Elwira Kryńska w dniu 18 kwietnia 2013 r. otrzymała tytuł naukowy profesora, co skutkowało podniesieniem rangi Zakładu i utworzeniem Katedry Historii Wychowania. Białostocki zespół historyków wychowania tworzą: prof. dr hab. Elwira Kryńska, dr hab. prof. UwB Urszula Wróblewska, dr Joanna Dąbrowska, dr Łukasz Kalisz i dr Agnieszka Suplicka.

Generalnie prace badawcze Katedry Historii Wychowania mieszczą się w kręgu historii wychowania i pedagogiki społecznej.  Dzięki pasji poznawczej pracowników Katedry, ich krytycznej postawie wobec wątpliwych twierdzeń i teorii, a także stałemu konfrontowaniu spetryfikowanych faktów i poglądów z dotąd niewyzyskanymi materiałami źródłowymi - przyczyniają się do wzbogacenia wiedzy, z zachowaniem bezstronności i obiektywizmu naukowego, a nierzadko wypełniają lukę w dotychczasowych badaniach historyczno-oświatowych i społecznych.


Pobierz program Konferencji w PDF


 

Strona internetowa Konferencji: dzieckowhistorii.uwb.edu.pl