Międzynarodowa konferencja „Security, Human Rights and Sustainable Development” na Wydziale Prawa

Data wydarzenia 07-05-2019

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Security, Human Rights and Sustainable Development”, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2019 r. na Wydziale Prawa UwB.

Głównym celem konferencji będzie podjęcie naukowej interdyscyplinarnej dyskusji nad bezpieczeństwem zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii praw człowieka oraz zrównoważonego rozwoju. W dzisiejszych czasach, gdy społeczeństwa mierzą się z różnymi zagrożeniami, aktualnym pozostaje pytanie o dopuszczalność ingerencji państwa w ograniczenia praw człowieka celem zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa.

Konferencja jest pierwszą inicjatywą stanowiącą platformę wymiany doświadczeń naukowców z Polski, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych z udziałem specjalistów z Akademickiej Rady ds. Systemu Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest także włączenie ukraińskiego środowiska naukowego do aktywnej współpracy międzynarodowej.


Harmonogram