Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Intercontinental Dialogue on Phraseology

Data wydarzenia 02-06-2022

Wydział Filologiczny UwB, Międzynarodowy Ośrodek Badań  Frazeologicznych i Paremiologicznych (Polska) zapraszają 2 czerwca, w godz. 8.00 - 13.45, na 11th International Symposium: Intercontinental Dialogue on Phraseology Lexis and Phrasemes in Discourse Studies.

Głównym tematem XI Międzynarodowego Sympozjum z cyklu Intercontinental Dialogue on Phraseology jest leksyka i frazematyka w badaniach dyskursu. Wydarzenie zatytułowane Lexis and Phrasemes in Discourse Studies organizowane jest przez Międzynarodowy Ośrodek Badań Frazeologicznych i Paremiologicznych działający na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.


Link do spotkania


W referatach poruszone zostaną następujące zagadnienia z dziedziny frazematyki języka polskiego: funkcjonowanie skrzydlatych słów w świadomości użytkowników polszczyzny (m.in. stałych połączeń wyrazowych z piosenek – Nie bądź taki szybki Bill); zjawisko określane mianem mowa-trawa, obecne we współczesnym dyskursie; przysłowia i ich status w komunikacji; frazematyka w wypowiedziach polityków, w tym Mateusza Morawieckiego; najnowsze modele frazeologiczne, które wykształciły się z frazemów Niemiec płakał jak sprzedawał i Szarpałbym jak Reksio szynkę; tłumaczenie maszynowe powiedzeń.

W sympozjum wezmą udział gości zagraniczni: Chunyi Lei (Chiny/Hiszpania) wygłosi referat dotyczący symboliki parasolki w mandaryńskim, referenci z Filipin przybliżą leksykę kulturową w różnych formach dyskursu, natomiast przedstawiciele ośrodków gruzińskich omówią językową specyfikę dyskursu w gatunku talk show i szeroko rozumianym języku polityki. Z kolei Mirosłav Hrdlička z Uniwersytetu Zagrzebskiego poświęci swoje wystąpienie zwrotności w ujęciu dyskursywnym.


Program do pobrania