Nabór wniosków do programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: STER oraz PROFESURA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do prestiżowych programów projektowych, które skierowane są do Wydziałów, Instytutów oraz Szkół Doktorskich.

Programy te ukierunkowane są na wzmocnienie umiędzynarodowienia Uczelni poprzez wsparcie i finansowanie projektów badawczych z udziałem kadry międzynarodowej, zwiększenie mobilności doktorantów i kadry dydaktycznej Szkół Doktorskich.

Profesura Gościnna NAWA – celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. Program obejmuje pokrycie kosztów wynagrodzenia zaproszonego naukowca oraz stworzonej grupy projektowej. Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich – to program, którego celem jest systemowe wsparcie Szkół Doktorskich w ich internacjonalizacji. Ze środków programu można sfinansować m.in. współpracę międzynarodową doktorantów, działania szkół doktorskich na rzecz pozyskania doktorantów zagranicznych, wizyty studyjne, pobyt zagranicznych profesorów, organizację wydarzeń.

Szczegółowe informacje o programach oraz naborze dostępne są na specjalnej zakładce strony Uniwersytetu.

Termin naboru wniosków do programów mija 31 lipca 2020 r.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości oferowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt – Maksymilian Fiedoruk, Dział Współpracy Międzynarodowej erasmus@uwb.edu.pl, m.fiedoruk@uwb.edu.pl, tel. 85 745 70 19.