Obraz świata roślin we frazeologii i przysłowiach. Międzynarodowe sympozjum na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 20-11-2021

Ponad 30 badaczy z 10 państw, m.in. Chorwacji, Polski, Rosji, Ukrainy, Hiszpanii, Chin i RPA, weźmie udział w X Międzynarodowym Sympozjum Intercontinental Dialogue on Phraseology, które odbędzie się 20 listopada. Tematem obrad będzie obraz świata roślin we frazeologii i przysłowiach.

- Stałe połączenia wyrazowe mające w składzie nazwy roślin odwołują się do obszaru rzeczywistości pozajęzykowej o silnym osadzeniu kulturowym, do wyobrażeń powszechnie znanych przedstawicieli flory.  Przykłady w polszczyźnie:  chłop jak dąb, trząść się jak osika, czerwony jak pomidor. Szeroko rozumiana frazeologia roślinna może być przedstawiana w różnych perspektywach badawczych, czego przykładem będą wystąpienia prelegentów. Poza głównym tematem poruszone zostaną również ogólne kwestie związane ze stałymi połączeniami wyrazowymi, głównie frazeologizmami i przysłowiami – zapowiada dr hab. Joanna Szerszunowicz prof. UwB, koordynator merytoryczny sympozjum.

Wydarzenie organizowane jest przez Międzynarodowy Ośrodek Badań Frazeologicznych i Paremiologicznych działający na  Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem Zagrzebskim (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komitet  Frazeologii Chorwackiej i Porównawczej)

Sympozjum odbędzie się w formie zdalnej, na platformie Blackboard. Obradom mogą przysłuchiwać się wszyscy zainteresowani. Linki do poszczególnych sesji można znaleźć w programie. 


Program