Ogłoszenie konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1

Data wydarzenia 30-09-2015

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1.

  • OPUS 10 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 10 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 10 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
  • POLONEZ 1 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2015 r.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki dla konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10:

  1. ograniczenia w występowaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII "Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich";
  2. zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotyczące wynagrodzeń wskazane w załączniku nr 4 do ww. regulaminu.

Pomoc publiczna

14 września 2015 roku w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015, poz. 1381).

Na podstawie rozporządzenia Narodowe Centrum Nauki będzie mogło udzielać pomocy publicznej na finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych oraz pomocy de minimis na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia doktora odbywanych u przedsiębiorcy przez osoby rozpoczynające karierę naukową.

 

Źródło: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-09-15-ogloszenie-konkursow