Ogólnopolska konferencja naukowa - Obrazy i edukacja w późnej nowoczesności

Data wydarzenia 05-03-2018

Truizmem może wydać się stwierdzenie, iż nigdy w dziejach tak wielu ludzi nie było poddanych naporowi tak wielkiej ilości informacji i nakazów, przekazywanych przez tak olbrzymią liczbę obrazów, jak właśnie człowiek ery nowoczesnej. Zwykle jedną z ich funkcji jest różnie pojmowana edukacja, nie tylko szkolna, naukowa czy techniczna. Ich zadaniem bywa przecież „wychowanie” posłusznego i wydajnego konsumenta, sprawnego kierowcy, posłusznego więźnia czy na przykład kompetentnego pacjenta. Obrazy zawsze są świadectwem aktualnego stanu kultury, stając się wyrazem dominującego sposobu konceptualizowania świata – ilustrując na przykład myślenie religijne, poetyckie, ekonomiczne lub techniczne. Służą edukacji, lecz także stanowią prezentację zbiorowych i indywidualnych potrzeb, pragnień i marzeń.

Obrazy roztapiają się w naszej rzeczywistości, podobnie jak ona w obrazach, przez co coraz trudniej dociec, co jest obrazem a co rzeczywistością. Celem konferencji jest zastanowienie się nad walorami edukacyjnymi obrazów i zastosowaniem ich w różnie pojmowanej edukacji.

 

 

 

Organizatorzy:
dr Beata Kunat                                                                                                        
dr Joanna Sacharczuk
dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB                                           
dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB

 

Miejsce konferencji
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Białystok, ul. Świerkowa 20C, sala A2 — wtorek, 6 marca 2018. Rozpoczęcie obrad — godz. 10.00