Ogólnopolska Konferencja „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność”

Data wydarzenia 11-06-2019

Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na ogólnopolską konferencję „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność”, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Ciołkowskiego 1K.  

W zamierzeniu organizatorów konferencja na być dorocznym ogólnopolskim forum promującym najnowsze rozwiązania służące poprawie stanu środowiska naturalnego. Inicjatywa jest związana z obowiązkiem szczególnej troski o środowisko naturalne.

Celem Konferencji jest:

  1. Prezentacja diagnoz oraz kluczowych problemów dotyczących kondycji środowiska na świecie, w Polsce i w województwie podlaskim.
  2. Prezentacja najnowszych rozwiązań prawnych dotyczących gospodarki odpadami w miastach, gminach i przedsiębiorstwach.
  3. Prezentacja możliwości wsparcia finansowego przedsięwzięć w sferze gospodarki odpadami, przedsięwzięć OZE oraz monitoringu środowiska.
  4. Przegląd potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań służących poprawie stanu i monitoringu środowiska.
  5. Omówienie najlepszych przykładów działań proekologicznych jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw służących ochronie i monitoringowi środowiska.
  6. Prezentacja najnowszych dokumentów doktrynalnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
  7. Wzmocnienie relacji instytucji badawczych z partnerami samorządowymi i instytucjami zarządzającymi ochroną i monitoringiem środowiska.
  8. Wypracowanie stanowiska / rekomendacji do celów planistycznych, projektowych i działań ustawodawczych w sferze ochrony środowiska.
  9. Stworzenie ogólnopolskiego wydarzenia konferencyjnego poświęconego ochronie środowiska, które docelowo byłoby referencyjnym brandem województwa podlaskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku.
  10. Wzmocnienie dialogu międzysektorowego o kondycji środowiska naturalnego.

Organizatorzy uznają, że obowiązkiem każdej uczelni i każdej instytucji wspierającej zasady zrównoważonego rozwoju jest tworzenie pola do interdyscyplinarnego dialogu, kreacji idei dotyczących 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podczas spotkania eksperci podkreślą znaczenie praktyczności podejmowanych badań naukowych, szczególnie w sferze nauk chemicznych i biologicznych. Za priorytet uznali wzmacnianie obecności rozwiązań doktrynalnych dotyczących ochrony środowiska w regionalnych strategiach rozwoju, czy też programach ochrony środowiska. W tym roku szczególnie ważnym problemem jest gospodarka odpadami.

Konferencja jest skierowana do reprezentantów nauki, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, mediów oraz studentów, którzy powinni być świadomi zagrożeń środowiska czy kierunków działań zapisanych w dokumentach doktrynalnych.

 


Dane organizatora:

Adres: ul. K. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok.

Osoba odpowiedzialna za organizację Konferencji: dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska, prof. UwB, e-mail: konf_srod@uwb.edu.pl, tel. 85 738 80 37.

Data i godzina rozpoczęcia: 14 czerwca 2019 roku, 8.30.

Miejsce przeprowadzenia: Instytut Chemii i Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. K. Ciołkowskiego 1 K i 1J, rejestracja – Instytut Chemii, obrady - sala 2001 Instytut Biologii.


Program Konferencji