Polskie tradycje niepodległościowe. Zaproszenie na konferencję

Data wydarzenia 18-07-2017

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura", która odbędzie się w Choroszczy /pow. białostocki, woj. podlaskie/ 7 X 2017, w setną rocznicę założenia Komendy Lokalnej Choroszcz Polskiej Organizacji Wojskowej.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do studentów i młodych badaczy oraz grona regionalistów, i ma charakter interdyscyplinarny. Wydarzenie będzie uzupełnione wystawami okolicznościowymi oraz promocją albumu, będącego owocem projektu badawczego „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy".

Do udziału w konferencji i w projekcie badawczym zapraszają: Fundacja Pole Kultury, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy oraz Choroszcz Miniona.

Szczegółowych informacji o obu wydarzeniach udziela koordynator - mgr Wojciech Jan Cymbalisty, tel. 506604261.