Polsko-amerykańskie związki tematem konferencji na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 25-06-2018

O polsko-amerykańskich związkach będą rozmawiać uczestnicy XV Forum Amerykanistycznego, które rozpocznie się 29 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie w Białymstoku. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Historii Stanów Zjednoczonych UwB.

Tegoroczne forum ma wyjątkowy charakter – zostało zorganizowane po raz piętnasty, a dodatkowo przypada w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To dlatego sporo miejsca prelegenci poświęcą I wojnie światowej i jej następstwom. Mowa będzie między innymi o udziale Polaków i przedstawicieli amerykańskiej Polonii w walkach czy stosunku prezydenta Woodrowa Wilsona do polskiej niepodległości. Gościem konferencji będzie Dan Hastings – attaché kulturalny ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Tytuł jego wystąpienia brzmi „100 Years Together: People, History, Future” („100 lat razem. Ludzie, historia, przyszłość”). 

W sumie uczestnicy trzydniowych obrad wysłuchają ponad 25 referatów o różnorodnej tematyce. Jak prasa za oceanem zareagowała na porwanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez konfederatów, jak relacjonowała powstanie listopadowe? Czy Kazimierz Pułaski rzeczywiście był ojcem amerykańskiej kawalerii? Co łączyło Thomasa Jeffersona i Tadeusza Kościuszkę? To tylko niektóre przykłady. Wśród prelekcji znajdą się nie tylko analizy typowo historyczne, ale też poświęcone na przykład wzajemnym, polsko-amerykańskim wpływom literackim. 

W konferencji wezmą udział przede wszystkim naukowcy z Polski, ale też goście z zagranicy – m.in. z Czech, Chin i Tajlandii. Tradycyjnie już w programie obrad znalazła się sesja dotycząca źródeł i metodologii badań historycznych, dedykowana w szczególności młodym badaczom. Kilkoro uczestników zaprezentuje też podczas konferencji efekty swoich badań realizowanych na potrzeby prac doktorskich lub habilitacyjnych.

Miejscem obrad XV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego będzie Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB (Plac NZS 1, sala 108). Obradom, prowadzonym w języku angielskim, mogą przysłuchiwać się wszyscy zainteresowani. Szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej konferencji pod adresem: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl/program.php.

Ideą organizacji Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi była chęć uhonorowania prof. Andrzeja Bartnickiego, nestora polskich badań amerykanistycznych, założyciela Ośrodka Studiów Amerykanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Terminy spotkań naukowców zbiegają się z datą jego urodzin. Od 2010 roku – z inicjatywy prof. Haliny Parafianowicz z UwB – forum odbywa się w Białymstoku.