PRINCE 2 dla kadry naukowo-dydaktycznej UwB

Data wydarzenia 10-12-2018

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące baz własności przemysłowej w projektach badawczych oraz ochrony praw własności w H2020 (i nie tylko).

 

Tematyka szkolenia:
- krótkie wprowadzenie do własności intelektualnej,
- finansowanie projektów B+R a własność intelektualna,
- znaczenie i rodzaje badań patentowych - element praktyczny,
- bazy, wyszukiwarki do badań patentowych - element praktyczny.

Szkolenie skierowane jest do naukowców biorących udział w projektach badawczych, w tym w szczególności tych finansowanych ze środków programu Horyzont 2020, pracowników administracji instytucji naukowych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami badawczymi oraz własnością intelektualną w projektach badawczych UE, a także przedsiębiorców zainteresowanych projektami B+R.

Szkolenie odbędzie się 13 grudnia br. w godzinach (08.00-12.00) na Politechnice Białostockiej (Białystok, ul. Wiejska). Szkolenie poprowadzi dr Magdalena Rutkowska-Sowa z MRS Kancelarii Prawno-Patentowej / adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu w Białymstoku. Z powodów organizacyjnych szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia zostaną przesłane na maile osób, które zrekrutują się na szkolenie wysyłając e-mail na adres d.puch@pb.edu.pl Rekrutacja trwa do 11.12.2018 r.


Szkolenie 2

Certyfikowane szkolenie PRINCE2 z egzaminem. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku zaprasza na szkolenie z egzaminem na certyfikat PRINCE2 Foundation. PRINCE2 to metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Certyfikat jest pożądany podczas aplikowania o granty.

Szkolenie skierowane jest do kadry naukowo-dydaktycznej, która realizuje lub planuje składanie wniosku o finansowanie w ramach H2020.

Szkolenie PRINCE2 Foundation zakończy się egzaminem, po zdaniu którego uzyska się międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation. Każdy uczestnik otrzyma akredytowany podręcznik do metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Termin: 17-19 grudnia 2018 r. w godzinach 8.00-16.00. Miejsce: CNK PB, sala P2/27, ul. Zwierzyniecka 16.

Rejestracja elektroniczna poprzez wysłanie maila na adres: d.puch@pb.edu.pl. W tytule maila proszę wpisać "Rejestracja PRINCE2"


Szkolenie 3

Współczesna TRIZ jako narzędzie w pragmatycznych innowacjach

Zapraszamy na spotkanie z dr. Sergeyem Yatsunenko - konsultantem naukowym z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów innowacyjnych i pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Szkoli, doradza i prowadzi innowacyjne projekty i wdrożenia w polskich firmach.

Termin: 14 grudnia 2018 r. Miejsce: Aula Centrum Nowoczesnego Kształcenia, Białystok (ul. Zwierzyniecka 16)

Język spotkania: polski

 


Metodyka pragmatycznych innowacji to skuteczne i potwierdzone w praktyce biznesowej podejście analityczne, pozwalające na stworzenie efektywnej strategii innowacyjnej w przedsiębiorstwie i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Dzięki zastosowaniu metodyki pragmatycznych innowacji zmienia się dotychczasowy paradygmat innowacyjności oparty na przypadkowości, czy też geniuszu wynalazcy. W oparciu o analityczne i systemowe podejście zapewnia się efektywne tworzenie innowacji według algorytmu postępowań. W miejsce przypadku i nieokreśloności w postępowaniu, metodyka wprowadza zestaw narzędzi analitycznych i strategicznych przenosząc innowacyjność w obszar planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów czy jakości. Udział w seminarium informacyjnym to pierwszy rzeczowy krok do zapoznania się z metodyką pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej TRIZ. Umożliwia bezpośrednią relację z profesjonalistą-praktykiem, zadanie i uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania. Seminarium 4-godzinne  utrzymane jest w formule naukowo-informacyjnej.

 

Więcej szczegółów oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie rpk Białystok.