Relacja z XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Data wydarzenia 11-06-2019

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się XXXI. Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych pt. „Metodyka nauczania klinicznego”, zorganizowana przez Studencką Poradnię Prawną Pracownię Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Była to druga w historii Studenckiej Poradni Prawnej w Białymstoku Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Pierwszy dzień konferencji przewidziany był na panele dyskusyjne. Poruszono na nich problematykę dotyczącą m.in. ochrony danych osobowych, nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej konsumentom, mediacji i kontaktu z klientem, prawa pomocy w postępowaniu administracyjnym, asystenta koordynatora klinicznego. Drugi dzień konferencji został poświęcony warsztatom, które stworzyły doskonałe możliwości do wymiany doświadczeń między uczestnikami.

Sponsorami konferencji byli: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Global Alliance for Justice Education (GAJE), Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, PwC Polska, Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku. Wydarzenie zostało objęte Patronatem medialnym: BiałystokOnline.pl, Polskiego Radia Białystok oraz TVP3 Białystok. Patronatem konferencja została objęta przez: Wydawnictwo C.H. Beck, a patronami honorowymi zostali: Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Dziekan Wydziału Prawa UwB - Prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski, Wojewoda Podlaski - Bohdan Paszkowski oraz Prezydent miasta Białegostoku – Tadeusz Truskolaski.