Rozum, racjonalności, symboliczność i jej odmiany. Konferencja 24 listopada

Data wydarzenia 15-11-2017
Międzywydziałowy Instytut Kulturoznawstawa i Sztuki UwB zaprasza do wzięcia udziału w konferencji kulturoznawczo-filozoficznej pt. "ROZUM, RACJONALNOŚCI, SYMBOLICZNOŚĆ I JEJ ODMIANY. KULTURA SYMBOLICZNA W PÓŹNEJ NOWOCZESNOŚCI". Konferencja jest poświęcona refleksji nad rozumem i różnymi postaciami racjonalności kształtującymi współczesną kulturę symboliczną. Tematyka konferencji dotyczy między innymi filozofii antycznej i ponowoczesnej, racjonalności potocznej, racjonalności nauki, ekonomicznej, religijnej, współczesnych mediów. Omawiany będzie również wpływ racjonalności nowoczesnych na wiejskie kultury tradycyjne, a także problemy dotyczące symboliki kodowanej w ponowoczesnej architekturze i zagadnienia związane z antropologią sztuki - szczegóły w załącznikach.
 
Organizatorami konferencji są trzej badacze kultury współczesnej: dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB i dr hab. Sławomir Raube, obaj reprezentujący Międzywydziałowy Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr hab. Wojciech J. Burszta z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
 
Wszystkie materiały dotyczące konferencji można uzyskać drogą mailową kierując prośbę na adres: pip.gry@uwb.edu.pl
 
Obrady będą odbywały się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Świerkowej 20 C w auli A2, w piątek 24 listopada 2017 r. w godzinach 10.00-17.00.