V polsko-japońska międzynarodowa konferencja naukowa na Wydziale Prawa

Data wydarzenia 09-09-2019

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w V polsko-japońskiej międzynarodowej konferencji naukowej pt. Sztuka w świetle prawa karnego i kryminologii.

Termin: 9 września 2019 r., godz. 10:45

Miejsce: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sala 215

Konferencja związana jest z obchodami 100-lecia nawiązania polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą w zakresie zagadnień obejmujących szeroko rozumianą sztukę oraz promowanie założeń Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, której jednym z celów (11.4) jest „Wzmocnienie wysiłków na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego".

Podczas konferencji wystąpią naukowcy zarówno z Polski jak i Japonii. Zostanie ona uświetniona wykładem gościa honorowego – prof. Minoru Yokoyama, Professor Emeritus of Kokugakuin University, który przybliży zgromadzonym tematykę oszustw związanych z dziełami sztuki.

Osoby zaintersowane otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa biernego prosimy o wysłanie wiadomości na adres mcbiek@uwb.edu.pl do 7 września 2019 r.