Wobec niepodległości. Projekty kultury polskiej

Data wydarzenia 16-04-2018

Jaka powinna być polska kultura? To pytanie, w przededniu i tuż po odzyskaniu niepodległości, stawiało wielu twórców, krytyków, publicystów, m.in.  Stanisław Witkiewicz, Tadeusz Miciński, Artur Górski czy Karol Szymanowski. Refleksji nad wizjami kultury polskiej powstałymi w okresie przełomu historycznego, jakim było odrodzenie państwa polskiego, będzie poświęcona ogólnopolska konferencja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Jak przypominają jej organizatorzy, po rewolucji 1905 roku, a przede wszystkim w czasie  pierwszej wojny światowej i początku lat dwudziestych XX wieku, pojawiły się różnorodne publikacje, w których autorzy z  zaangażowaniem  ideowym  przekonywali  do  swoich  koncepcji kultury. W ówczesnej  myśli  historycznej,  kulturowej,  społecznej, filozoficznej, literackiej, artystycznej istotne było pytanie o kształt  kultury polskiej – po przeszło stu latach niewoli – w ramach instytucjonalnego państwa. Dyskusje o kondycji, kryzysach i perspektywach rozwojowych polskiego życia kulturalnego kontynuowano w całym okresie międzywojennym w ramach publicystyki prasowej, programów artystycznych, polemik krytycznych, sporów ideowych.

Uczestnicy białostockiej konferencji będą rozmawiać o tych projektach w perspektywie historycznej, literackiej, kulturowej, społecznej, artystycznej. Obradom mogą przysłuchiwać się wszyscy zainteresowani. Konferencja odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 17.30 w Sali nr 47 Wydziału Filologicznego UwB (Plac NZS 1).

Naukowe spotkanie nie tylko wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jest także wydarzeniem towarzyszącym jubileuszowi 50-lecia Wydziału Filologicznego UwB.

Konferencję zorganizowały Zakład Studiów nad Kulturą i Mediami (Międzywydziałowy Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki) oraz Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej (Instytut Filologii Polskiej).