Współczesne wyzwania ochrony praw społecznych w świetle Europejskiej Karty Społecznej

W 60. rocznicę przyjęcia Europejskiej Karty Społecznej, działająca na Wydziale Prawa Fundacja Prawo i Partnerstwo oraz Sekcja polska Sieci Akademickiej ds. Europejskiej Karty Społecznej i Praw Społecznych (ANESC), przy wsparciu Rady Europy wspólnie zapraszają na konferencję poświęconą współczesnym wyzwaniom ochrony praw społecznych.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. w godz. 10:00 - 17:00 w formie online i  poświęcone będzie aktualnym wyzwaniom ochrony praw socjalnych w świetle Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. 

Jedną z prelegentek będzie dr Anna Drabarz z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa UwB, która wygłosi referat pt.: „Jak można wzmocnić prawo do edukacji włączającej w ramach Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej?”.

Głównym celem wydarzenia jest pogłębienie wiedzy na temat ochrony praw społecznych oraz zachęcenie polskiego rządu do działań na rzecz ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej oraz Protokołu Dodatkowego przewidującego system skarg zbiorowych.

Wydarzenie odbędzie się online za pośrednictwem ZOOM w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski i francuski.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z dr Anną Drabarz a.drabarz@uwb.edu.pl


Zapraszamy do odwiedzenia www.coe.int/european-social-charter oraz do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku


Pobierz program w PDF.