Wydział Chemii zaprasza na Konwersatorium Spektrometrii Atomowej

Data wydarzenia 06-09-2021

W dniach 6-7 września 2021 r. w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się  Konwersatorium Spektrometrii Atomowej. Zgodnie z tradycją planowane wydarzenie naukowe zakresem tematycznym obejmuje XVI Konwersatorium Absorpcji Atomowej, XI Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej, VIII Konwersatorium Spektrometrii Mas oraz III Konwersatorium Rentgenowskiej Spektrometrii Fluorescencyjnej.

Nadrzędnym celem Konwersatorium jest integracja środowiska naukowego i praktyków zajmujących się badaniami z wykorzystaniem technik spektralnych. Wykłady, które wygłoszą zaproszeni wybitni polscy i zagraniczni naukowcy dotyczyć będą najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie technik analitycznej spektrometrii atomowej oraz ich zastosowań w badaniach naukowych i w praktyce przemysłowej. W ramach Konwersatorium będą omawiane również zagadnienia związane z metodami przygotowania próbek do analiz, zapewnieniem jakości wyników analitycznych oraz nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi w aparaturze pomiarowej.

Konwersatorium skierowane jest do pracowników uczelni wyższych, instytutów naukowych i laboratoriów chemicznych, diagnostycznych i przemysłowych wykorzystujących techniki spektrometrii atomowej i przedstawicieli firm produkujących aparaturę badawczą.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną obrady odbywać się będą w trybie hybrydowym. Dla tych z Państwa, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć bezpośrednio, zorganizowana zostanie transmisja na żywo wydarzeń odbywających się w miejscu Konwersatorium.  Mamy jednak nadzieję na bezpośrednie spotkanie wielu uczestników w pięknym i nowoczesnym Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

Wszystkie aktualne informacje o konferencji dostępne będą na stronie: www.kosat.pl.