Wyniki konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10 ogłoszonych przez NCN

Data wydarzenia 10-05-2016

OPUS 10

dr hab. Izabela Święcicka, prof. UwB, „Dynamika pangenomu i proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato ze środowiska pierwotnego i zmienionego antropologicznie”, Wydział Biologiczno-Chemiczny, kwota 598 800 zł

dr hab. Stanisław Czerep, prof. UwB, „Polacy i osoby polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915. Skala uczestnictwa, piastowane funkcje, udział w wojnie i poniesione straty.”, Wydział Historyczno-Socjologiczny,
kwota 339 308 zł

SONATA 10

dr Karol Pąk, „Emulator środowiska systemu Mizar w systemie Isabelle jako narzędzie umożliwiające niezależną weryfikację bazy MML”, Wydział Matematyki i Informatyki, kwota 170 440 zł