X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Historyków Nowożytników „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”

Data wydarzenia 26-05-2022

Zaprezentowanie badań nad szeroko rozumianym społeczeństwem nowożytnej Europy rozpatrywanym w wielu aspektach, zarówno kulturalnym, gospodarczym, jak i politycznym. Takie jest główny cel X Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Historyków Nowożytników „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”, która rozpocznie się 26 maja 2022 r.

Czas: 26-28 V 2022 r.

Miejsce: Białystok, online platforma Zoom

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku

Komitet organizacyjny:

 • Hryniewicka Joanna - koordynator
 • Fiedorczuk Izabela
 • Gołębiewski Arkadiusz
 • Kowalik Dawid
 • Kwiatkowski Maciej
 • Oleszczuk Mateusz
 • Polcyn Julia
 • Rogalski Michał
 • Trochimowicz Ewelina
 • Wieczeński Piotr

Kontakt:

Organizatorzy zapraszają również na wydarzenie na platformie Facebook: https://www.facebook.com/events/640201133891206/

Założenia:

Celem konferencji jest zaprezentowanie badań nad szeroko rozumianym społeczeństwem nowożytnej Europy rozpatrywanym w wielu aspektach, zarówno kulturalnym, gospodarczym, jak i politycznym. Nie ograniczamy szczegółowej tematyki wystąpień, a proponowana lista zagadnień ma charakter otwarty. Wśród nich możemy wyróżnić:

 • historię społeczną,
 • historię gospodarczą,
 • historię życia codziennego,
 • mikrohistorię,
 • demografię historyczną,
 • metodologię i historiografię,
 • historię miast i miasteczek (również historię regionu, z naciskiem na region Podlasia oraz historii Białegostoku),
 • historię kultury (również materialnej) i sztuki,
 • historię wojskową.

Konferencja jest planowana jako impreza trzydniowa. Jednakże organizatorzy zastrzegają, iż w przypadku, gdy liczba referentów nie pozwoli na zrealizowanie powyższego programu, konferencja odbędzie się w trybie dwu- lub jednodniowym. W związku z formą zdalną, konferencja pozostaje wolna od opłat konferencyjnych.

Zgłoszenia:

Chętni mogą zgłaszać się do 19 IV 2022 r.

Link do formularza zgłoszeniowego

Formularz do pobrania: patrz plik „Formularz zgłoszeniowy”; Jeżeli zdecydują się Państwo na tę opcję, organizatorzy proszą przesyłanie formularza na adres: sknhuwb@gmail.com. Nazwa pliku musi zawierać następujące informacje: NAZWISKO, IMIĘ, skrót nazwy uczelni. Planowane wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 20 minut.

Publikacja pokonferencyjna:

Planowane jest wydanie opracowania pokonferencyjnego jako specjalnego numeru „Studiów Podlaskich”, w ramach którego prelegenci będą mogli przedstawić swoje badania w formie artykułu. Czasopismo znajduje się na liście czasopism ministerialnych i jest punktowane. Wszelkie informacje techniczne znajdą Państwo pod podanym adresem https://historia.uwb.edu.pl/studia-podlaskie/. Artykuły należy przesyłać na podany wyżej adres e-mail do końca września. UWAGA! Jedynie czynny udział w konferencji (tj wygłoszenie referatu) uprawnia do przesłania tekstu, który zostanie poddany procesowi recenzji.

Program konferencji zostanie zmieszczony po zarejestrowaniu zgłoszonych tematów.

Współpraca/patronaty

 • Rektor Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych,
 • Parlament Studencki UwB,
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku,
 • Muzeum Historii Medycyny i Farmacji,
 • Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów,
 • Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.