Zaproszenie do udziału w 24-tej konferencji izoprenoidowej na UwB w 2018 r.

Data wydarzenia 21-09-2017
W dniach 9-12 września 2018 roku w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się 24-ta konferencja izoprenoidowa. Już dziś organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojego udziału. 

Seria konferencji izoprenoidowych ma długą historię. Pierwsza została zorganizowana w roku 1966 w Warszawie przez prof. M. Kocóra z IChO PAN jako konferencja krajowa z zaproszonymi gośćmi z Czechosłowacji. Wkrótce jednak uzyskała status wydarzenia międzynarodowego i z początkiem lat 70-tych była organizowana naprzemiennie co dwa lata w Polsce (M. Kocór, J. Wicha) i Czechosłowacji (V. Cerny, V. Herout). W konferencjach tych licznie uczestniczyli wybitni chemicy badający związki pochodzenia naturalnego o budowie izoprenoidowej (steroidy, terpenoidy, itp.). Wśród nich byli laureaci nagrody Nobla D. H. R. Barton, R. Noyori (obaj uczestniczyli dwukrotnie) oraz chemicy tej miary co A. Birch, H. DeLuca, M. Julia, P. Kocienski, S. V. Ley, K. Mori, W. Okamura, C. D. Poulter, A. B. Smith III, G. J. Stork, M. Shibasaki, L. Tietze, B. M. Trost, J. Tsuji, B. Yu i wielu innych.

Konferencje te integrowały chemików organików z różnych krajów, co było szczególnie istotne w czasach, w których świat podzielony był „Żelazną Kurtyną”. Obecnie głównym celem konferencji jest promowanie badań na granicy chemii, biologii i medycyny, a także przemysłu. Konferencje ułatwiają nawiązywanie kontaktów naukowych między badaczami z różnych krajów i wymianę informacji.

W ostatnich latach zmieniła się formuła konferencji izoprenoidowych, które nabrały charakteru wydarzeń ogólnoeuropejskich. Najbliższa konferencja odbędzie się w Białymstoku w dniach 9-12 września 2018 roku. Jej organizatorami jest Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii Organicznej PAN oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Następne konferencje są planowane w 2020 w Astanie (Kazachstan) i w 2022 w Neapolu (Włochy). W konferencjach bierze na ogół udział około 120 naukowców z kilkunastu krajów z całego świata. Tematyka wykładów obejmować będzie „czystą” syntezę organiczną, biochemię, chemię medyczną, aż po praktyczne zastosowania izoprenoidów. Najważniejsze doniesienia konferencyjne zostaną opublikowane w zeszycie specjalnym czasopisma Steroids (Elsevier). 

Strona internetowa konferencji znajduje się pod adresem: http://isoprenoids-24.uwb.edu.pl/ Za jej pośrednictwem można dokonać zgłoszenia uczestnictwa. Konferencja ma również własny fanpage na portalu społecznościowym Facebook: 
https://www.facebook.com/InstituteofChemistryNaturalProductChemistry/