Zaproszenie na Konferencję: Badania historii kobiet polskich na tle porównawczym.

Ośrodek Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych przy współpracy Katedry Historii Kultury i Pracowni Historii Kobiet Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają do udziału w ogólnopolskiej  konferencji naukowej pt.
 
 
Badania historii kobiet polskich na tle porównawczym.
Kierunki, problematyka, perspektywy
",
 
która będzie miała miejsce w Białymstoku w dniach 11-13 czerwca 2021 r.
 
W konferencji udział wezmą przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski, w tym m.in. z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie czy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Konferencję zainauguruje uroczyste otwarcie wystawy pt. "PIONIERKI. Kobiety w edukacji i nauce", które odbędzie się na Dziedzińcu Głównym Pałacu Branickich z panelem dyskusyjnym na temat biografii kobiet prezentowanych na wystawie.

Konferencja OBHK ISK „Badania historii kobiet polskich na tle porównawczym. Kierunki, problematyka, perspektywy" jest organizowana przy wsparciu Województwa Podlaskiego w związku z promocją województwa podczas konferencji.
 

Pobierz PROGRAM WYDARZENIA w PDF