Zewnętrzne źródła finansowania bibliotek uczelni publicznych w Polsce na przykładzie Biblioteki Głównej AWF w Warszawie

Data wydarzenia 11-01-2016

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku zaprasza na spotkanie w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy, które odbędzie się 13 stycznia 2016 r. o godz. 12.00

(Kampus UwB - Wydział Chemii, ul. Ciołkowskiego 1  K, Aula 2044). Wykład: Zewnętrzne źródła finansowania bibliotek uczelni publicznych w Polsce na przykładzie Biblioteki Głównej AWF w Warszawie wygłosi mgr Violetta Perzyńska Dyrektor Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.