Zjawiska z pogranicza nauki w dyskursie naukowym i filozoficznym

Data wydarzenia 27-04-2016
Zakład Religioznawstwa i Filozofii Religii na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Koło Naukowe Badań Zjawisk z Pogranicza Nauki
Zapraszają na
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ZJAWISKA Z POGRANICZA NAUKI W DYSKURSIE NAUKOWYM I FILOZOFICZNYM 10 CZERWCA 2016
Przedmiotem refleksji w proponowanej przez nas konferencji pragniemy uczynić szerokie spektrum zjawisk, które wykraczają
poza codzienne postrzeganie zmysłowe, ale o których realności zapewniają nas tysiące, a niekiedy nawet miliony ludzi na świecie.
PRZEDMIOTEM KONFERENCJI BĘDZIE:
- postrzeganie pozazmysłowe (ESP)
- przeżycia z pogranicza śmierci (NDE)
- doświadczenia poza ciałem (OBE)
- koncepcja reinkarnacji
- egzorcyzmy
- jasnowidzenie i telepatia
- mistyka
- podlaski fenomen szeptuch
- natura medycyny niekonwencjonalnej
- zjawiska spirytystyczne

Gościem specjalnym konferencji będzie słynny polski jasnowidz
Krzysztof Jackowski

Na zgłoszenia wraz z abstraktem (max 1500 znaków) czekamy do 20 maja 2016r. e- mail: zpograniczanauki@uwb.edu.pl
Opłata konferencyjna wynosi 200zł,
dla studentów i doktorantów 100zł.
Z opłaty pokryty zostanie koszt obiadu.

Zaproszenie