Źródła Polski - konferencja naukowa Instytutu Biologii i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

Data wydarzenia 18-09-2017
Źródła - ich wpływ na różnorodność biologiczną i krajobrazową, a także potrzeba ich ochrony – to główne tematy ogólnopolskiej konferencji naukowej, jaka w dniach 18-20 września 2017 r. odbyła się w Białymstoku oraz Supraślu. Jej organizatorami byli: Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.

Zobacz filmową relację z konferencji: http://platontv.pl/show/7585
 
Jak podkreślają organizatorzy, w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej źródliska są bardzo ważnym elementem przyrody. Często naturalne wypływy wody podziemnej na obszarach nizinnych są trudno dostępne, a w związku z tym mało widoczne w krajobrazie. Jednak ich znaczenie dla zachowania bioróżnorodności jest duże. Z inicjatywy Parku w ostatnich latach zinwentaryzowano kilkaset źródlisk, które we współpracy z Instytutem Biologii UwB zostały poddane badaniom szczegółowym.
 
 Badania hydrologiczne i biologiczne dowodzą, że naturalne wypływy wody podziemnej stanowią bardzo wrażliwe ekosystemy rejestrujące wszelkie zmiany zachodzące w środowisku pod wpływem działalności człowieka. Dlatego, jako jedne z najbardziej narażonych na przekształcenia środowiska, wymagają one zdecydowanej ochrony. Organizatorzy konferencji krenologicznej mają nadzieję, że obrady przyczynią się do normalizacji prawnej gospodarczego wykorzystania wód źródliskowych w Polsce i pozwolą na podniesienie rangi tych niezwykle cennych i często zagrożonych środowisk.