Związki Biologicznie Czynne – Aktywność, Struktura, Synteza

W dniach 24-25 czerwca 2022 roku odbyła się VII konferencja „Związki Biologicznie Czynne – Aktywność, Struktura, Synteza”, której organizatorem był Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Obrady odbywały się w budynku Wydziału Chemii, w kampusie uniwersyteckim przy ulicy Ciołkowskiego 1K. Tegoroczna konferencja zbiegła się z Jubileuszem XXV-lecia Uczelni i została objęta patronatem honorowym JM Rektora prof. Roberta Ciborowskiego.

Jak informuje prof. Stanisław Witkowski, VII konferencja, podobnie jak dotychczasowe, poświęcona była szeroko rozumianej chemii związków czynnych biologicznie, w szczególności ich izolacji, analityki chemicznej, syntezy organicznej oraz badań strukturalnych w aspekcie ich różnorodnego działania. Wzięło w niej udział ponad  80 uczestników, w tym  wielu wybitnych naukowców z szeregu ośrodków krajowych, reprezentujących różne działy chemii, a także dyscyplin pokrewne, np. biochemia, medycyna. Podczas konferencji wygłoszonych zostało wiele znakomitych wykładów i komunikatów ustnych, szeroko traktujących zagadnienia objęte tematyką Konferencji. Należy wskazać na liczny udział młodych pracowników nauki, studentów i doktorantów, którzy mieli sposobność nie tylko wysłuchania ciekawych wykładów, ale także zaprezentowania własnych osiągnięć, dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązania osobistych kontaktów i współpracy naukowej.

W ramach konferencji odbyła się sesja specjalna, poświęcona osiągnięciom profesora Jacka Morzyckiego, wieloletniego pracownika naszego Wydziału, uznanego specjalisty w dziedzinie syntezy produktów naturalnych.