Odessa

Narodowy Uniwersytet Odeski im. I.I. Miecznikowa

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Instytut Filologii Polskiej (dostępna 1 mobilność wyjazdowa w celu prowadzenia zajęć, z Białegostoku do Odessy i dostępna 1 mobilność przyjazdowa w celu prowadzenia zajęć, z Odessy do Białegostoku)

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Svitlana Kulinich, Students Mobility Center, e-mail: students_exchange@onu.edu.ua, erasmus.onu.edu.ua