WYDZIAŁY

OFERTA KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 

Dane do przelewu:

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
tytuł przelewu: imię i nazwisko,nazwa kursu,nazwisko prowadzącego kurs 

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia.
Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu.
Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy. Musi się zebrać min. 15 osób.

Kursy ruszają w pierwszej połowie października. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem.