WYDZIAŁY

Ogłaszamy konkurs na logo uczelni!

W roku jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu w Białymstoku ogłaszamy konkurs na logo Uniwersytetu w Białymstoku!

Obecnie Uniwersytet w Białymstoku posługuje się wyłącznie oficjalnym godłem, z wizerunkiem Orła Białego Zygmuntowskiego. Godło, jako znak wpisany do Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, pozostanie niezmienione. Uczelni zależy jednak na posiadaniu nowego znaku graficznego, który będzie używany w celach promocyjnych i wizerunkowych.

Z tego powodu Rektor Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na logo UwB, adresowany do firm i osób prywatnych, profesjonalistów w dziedzinie grafiki. Logo ma podkreślać nowoczesność i renomę uczelni, a jednocześnie zaznaczać - tak silnie budujące unikalną markę i Uniwersytetu w Białymstoku, i regionu, w którym działa UwB, województwa podlaskiego - ścisłe związki nauki  z naturą (rozumianą szeroko, jako przyroda, środowisko naturalne, ale też natura ludzka), ich wzajemne przenikanie się i łączność. Nagrodą Główną w konkursie jest 5 tysięcy zł.

Projekty logo można zgłaszać do 9 czerwca 2017 r. Konkurs jest otwarty i ogólnopolski. Wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu konkursu i zgłaszanych projektów zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na logo Uniwersytetu w Białymstoku.

Fundatorem Nagrody Głównej i Partnerem jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu w Białymstoku jest Bank Millenium SA. 

Pliki do pobrania:

Regulamin