Szanowni studenci!
 
Administracja Domu Studenta nr 1, przy ul. Żeromskiego 1 oraz Domu Studenta nr 3 przy ul. Pogodnej 65 zaprasza studentów, którzy otrzymali decyzje (skierowania) do zakwaterowania na rok akademicki 2019/2020, o zgłoszenie się do zakwaterowania w terminie do dnia 5 października 2019 roku.
 
Dom Studenta nr 1 przy ul. Żeromskiego 1 oraz Dom Studenta nr 3 przy ul. Pogodnej 65 dysponuje wolnymi miejscami do zakwaterowania w czasie trwania roku akademickiego 2019/2020.
 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.
Telefon kontaktowy do Domu Studenta:
+48 85 745 78 97 (czynny całą dobę)
+48 85 735 78 90 (czynny całą dobę) 

 


UWAGA MIESZKAŃCY DS!

 
Kierownik Domu Studenta informuje, że mieszkaniec jest zobowiązany dopełnić niezbędnych czynności meldunkowych podczas pobytu w Domu Studenta nr 3.
 
Wszystkie informacje dostępne na stronie  BIP Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakładkach:
 
  • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy-nie dotyczy cudzoziemców.
  • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca.

  

 Mieszkańców Domu Studenta obowiązuje zameldowanie na pobyt czasowy.