Ogłoszenie (8.05.2020 r.) – zmiany dotyczące wniosków ZFŚS

Uprzejmie informujemy, że w terminie do 15 czerwca 2020 r. można składać wnioski o:
- dopłatę do wczasów pracownika oraz dopłatę do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej,
- dopłaty do wypoczynku i świadczenia socjalne dla dzieci:
a) w wieku 3-25 lat - w formie wczasów turystycznych lub zorganizowanego wypoczynku,
b) w wieku 3-13 lat - w formie świadczenia rzeczowego w ramach limitu na dziecko/paczka/.

Wnioski składać należy wyłącznie w  wersji papierowej, w holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat), do przeznaczonego w tym celu pojemnika „Oświadczenie uprawnionego do dopłat i świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku”.

Do czasu weryfikacji Państwa wniosków w Sekcji Spraw Socjalnych pracodawca wypłaca świadczenia w wysokości ustalonej dla dopłaty najniższej, uzgodnionej ze związkami zawodowymi. Termin uzgodnienia ze związkami zawodowymi tabel dopłat zostaje przesunięty do 15 lipca 2020 r. Na wezwanie pracodawcy i w terminie przez niego wskazanym wnioskodawca będzie mógł przedłożyć do wglądu w Sekcji Spraw Socjalnych:
- złożone roczne deklaracje podatkowe PIT za 2019 r.,
- w przypadku działalności rolniczej, opodatkowanej podatkiem rolnym (powyżej 1 Ha fizycznego), aktualne zaświadczenie lub decyzje podatkowe z Urzędu Gminy oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach bezpośrednich z funduszy europejskich,
- w przypadku ubiegania się o dopłaty na dzieci, które ukończyły 18 rok życia (zgodnie z datą urodzenia) legitymacji szkolnej/studenta/doktoranta lub dołączenie stosownego zaświadczenia wystawionego przez szkołę (uczelnię).

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie osoba uprawniona otrzymuje dopłatę w najniższej wysokości. (Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB).

Druki oświadczenia z wnioskami można pobrać ze strony internetowej lub pobrać w holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat).

Prosimy o wyliczenie średniego miesięcznego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie za rok 2019, uzyskanego z przychodów wnioskodawcy i współmałżonka (patrz § 9 w: Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB oraz Zarządzenie nr 50 z 30 grudnia 2019 r.), przy czym bez udokumentowania jest to kwota od 6001 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w Sekcji Spraw Socjalnych:
poniedziałek-czwartek godz. 7.30-15.00
piątek 8.00-14.00
tel. 85-745-70-55, 85-745-71-22
e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl


Ogłoszenie - wnioski socjalne

Uprzejmie informujemy pracowników naszej uczelni, że w terminie do 15 maja 2020 r. można składać „Oświadczenie  uprawnionego do dopłat i świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku” z  wnioskami o:

 • dopłatę do wczasów pracownika oraz dopłatę do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej
 • dopłaty do wypoczynku i świadczenia socjalne dla dzieci:
 • w wieku 3-25 lat w formie wczasów turystycznych lub zorganizowanego wypoczynku
 • w wieku 3-13 lat w formie świadczenia rzeczowego w ramach limitu  na dziecko (paczka)

 

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie - Węgorzewo (26.02.2020 r.)

Sekcja Spraw Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje pracowników, emerytów i rencistów naszej Uczelni, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. można składać Wnioski o przydział domku kempingowego na wypoczynek letni na terenie Kempingu „RUSAŁKA” koło Węgorzewa (do wyboru są trzy domki).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Uwaga ! Druk wniosku i informacje można uzyskać w Sekcji Spraw Socjalnych
ul. Świerkowa 20 B
II piętro, pok. 218
nr telefonu 85-745-70-55, 85-745-71-22

e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl


Węgorzewo

 

WOLNE TERMINY:

 • domek nr 1
 • domek nr 2
 • domek nr 3

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uwb.edu.pl/wegorzewo.

  Uwaga! Druk wniosku i informacje można uzyskać w Sekcji Spraw Socjalny ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, nr telefonu 85-745-70-55, 85-745-71-22 lub e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl