Opłaty

 Opłaty na kierunkach studiów realizowanych w językach obcych:

Studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów

Ogólna cena roczna (zł)

Łącznie

I rok

II rok

III rok

Филология: русская филология

13 000 13 000 13 000 39 000

Филология: русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

13 000 13 000 13 000 39 000

Physics; Medical Physics

36 140 36 750 32 960 105 850

Philology: English Philology

12 000 12 000 12 000 36 000

Computer Science

18 000 18 100 18 200 54 300

Pedagogy; Creativity, Art, Media /Педагогика: Креативность, Искусство, Информационные системы

12 400 14 800 16 000 43 200

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek studiów

Ogólna cena roczna (zł)

Łącznie

I rok

II rok

International Economic Relations

6 235 6235 12 470

Philology: English Philology

12 000 12 000 24 000

International Relations

11 000 11 000 22 000

Computer Science: Internet and Mobile Technologies

18 300 17 600 35 900

Pedagogy; Cultural Animation

11 500 11 500 23 000

 

 * Studia prowadzone w językach obcych są płatne dla wszystkich studentów.