Biuro Karier
Aktualności

Nowy rok akademicki 
Organizacja roku akademickiego 2022/2023 (obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.) 

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie w Białymstoku

plik do pobrania

__________________________________________ 

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 (obowiązuje do dnia 30 września 2022 r.) 

 

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku

plik do pobrania