Aktualności

Pedagogika tańczy i śpiewa

Wychowanie fizyczne to nie tylko sport i wysiłek fizyczny. W listopadzie i grudniu z inicjatywy instruktorów Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UwB, studenci kierunków pedagogicznych przygotowali i przeprowadzili cykl zajęć obejmujący gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, czym studenci udowodnili, że wychowanie fizyczne może być świetną zabawą. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie zajęć leżało w gestii studentów. Wykładowcy Studium wspierali fachową radą i pomocą. Możliwość nabycia praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy z dziećmi i młodzieżą  jest bez cenna. Gry i zabawy ruchowe ze śpiewem, taneczne, rytmiczne wpływają pozytywnie na układ ruchowy, jak również mają duże znaczenie emocjonalne. Pomysłowość i poziom prowadzonych zajęć przyczynił się do aktywnego  uczestnictwa. Studenci chętnie uczestniczyli w zajęciach, świadczą o tym zdjęcia ze wspólnej zabawy. Pomysł takich zajęć na pewno będzie kontynuowany w przyszłych latach.