Pełnomocnicy Rektora


Pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w kadencji 2016-2020

 

Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia
e.awramiuk@uwb.edu.pl
tel. 85 7457471 

Dr Artur Konopacki
Pełnomocnik Rektora ds. realizacji Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
tel. 85 745 72 78
e-mail: 85 745 72 78

Dr Izabela Kraśnicka
Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia  
tel. 85 745 7164,
e-mail: krasnicka@uwb.edu.pl

Dr hab. Jarosław Matwiejuk
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej
matwiejuk@uwb.edu.pl
tel. 85 745 71 61

Dr Arkadiusz Niedźwiecki
Pełnomocnik Rektora ds. klastrów
a.niedzwiecki@uwb.edu.pl
tel. 85 7457721

Dr Katarzyna Niziołek
Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersyteckiego Centrum Kultury
k.niziolek@uwb.edu.pl
tel. 668 028 759

Dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. Centrum Edukacji Ustawicznej
ceu@uwb.edu.pl
tel. 85745 74 10

Dr Patrycja Goryń
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
tel. 85 745 78 89

Dr hab. Aneta Petelska
Pełnomocnik Rektora UwB ds. promocji nauki
aneta@uwb.edu.pl
tel. 85 738 82 61

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
Pełnomocnik Rektora  ds. tworzenia studiów międzyuczelnianych 
tel. 85 745 77 20

Dr Magdalena Rutkowska-Sowa
Pełnomocnik Rektora ds. własności intelektualnej
e-mail: m.rutkowska@uwb.edu.pl

Mgr Piotr Kalinowski
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
tel. 85 745 70 71

mgr Martyna Górska
Samodzielne Stanowisko - Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@uwb.edu.pl
Uczelniany Koordynator Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on
e-mail: m.gorska@uwb.edu.pl
tel. 85 745 71 76

Dr Czesław Byliński
Uczelniany Administrator Systemu „POL-on”
tel. 85 745 70 92

Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
Koordynator Uczelnianego programu Erasmus+
e-mail: piszcz@uwb.edu.pl

Mgr Justyna Wardaszka
Administrator APD
tel. 85 745 70 70

Mgr Wojciech Zalewski
Administrator Systemu Antyplagiatowego
tel. 85 745 76 52