Aktualności

Plan zajęć w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy


PIĄTEK

1

8.00 – 9.30

 Informatyka Gr.3
mgr Karolina Sahakyan- zastępstwo          mgr Maciej Stefanowicz

Socjologia Gr.1
mgr Izabela Dembińska

Socjologia Gr.2
mgr Przemysław Mońko

2

9.30 – 11.00

Ekobiznes Gr.1
mgr Izabela Dembińska

Praca Socjalna
mgr Przemysław Mońko

Prawo Gr. 4
mgr Wojciech Błachno

3

11.00 -12.30

Prawo Gr. 6
mgr Karolina Sahakyan-zastępstwo         mgr Marcin Słoma

Prawo Gr.7
mgr Izabela Dembińska 

 Prawo Gr.8
mgr Przemysław Mońko

4

12.30 – 14.00

 Prawo Gr. 5
mgr Przemysław Mońko

Prawo Gr.9
mgr Marcin Słoma

Filologia Polska II r. (15 godz.) Gr.1        mgr Izabela Dembińska 

5

14.00 – 15.30

Fizyka Gr. 1 (lato)
mgr Słoma Marcin

Filologia Rosyjska Gr.2
mgr Wojciech Błachno

Język Francuski z Angielskim        mgr Maciej Stefanowicz

6

15.30 – 17.00

Historia  Gr.1
mgr Maciej Stefanowicz

Historia Gr.2
mgr Marcin Milczunas

Filologia Polska II r. (15 godz.) Gr.2        mgr Marcin Słoma

7

17.00 – 18.30

Język Francuski stosowany z Hiszpańskim
mgr Marcin Milczunas

Filologia Francuska
mgr Maciej Stefanowicz