Aktualności
Plan zajęć w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy

 

 

godzina/dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 9.30

8.30-10.00

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Gr.1

mgr Marcin Milczunas

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Gr.2

mgr Marcin Słoma

 Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Gr.1
mgr Karolina Sahakyan- zastępstwo

mgr Izabela Dembińska

 

Kulturoznawstwo Gr.1
mgr Karolina Sahakyan -zastępstwo                  mgr Izabela Dembińska

Kulturoznawstwo Gr.2
mgr Marcin Milczunas

Informatyka Gr.1
mgr Przemysław Mońko


 

 

Chemia
mgr Karolina Sahakyan - zastępstwo
 mgr Mońko Przemysław                

Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska                         mgr Marcin Słoma


 

 

Ekonomia  Gr.1
mgr Marcin Słoma 

Ekonomia  Gr.2 
mgr Karolina Sahakyan - zastępstwo    mgr Marcin Milczunas

Informatyka Gr.2
mgr Izabela Dembińska

 

Informatyka Gr.3
mgr Karolina Sahakyan- zastępstwo mgr Maciej Stefanowicz

Socjologia Gr.1
mgr Izabela Dembińska

Socjologia Gr.2
mgr Przemysław Mońko

2

9.30 – 11.00

10.15-11.45

Pedagogika Resocjalizacyjna Gr.1

mgr Karolina Sahakyan- zastępstwo

mgr Marcin Słoma

Pedagogika Resocjalizacyjna Gr.2

mgr  Izabela Dembińska

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Gr.2
mgr Maciej Stefanowicz

 

 Kryminologia
mgr Izabela Dembińska

  

 

Zarządzanie Gr.1
mgr Przemysław Mońko

 Zarządzanie Gr.2
mgr Marcin Milczunas

Zarządzanie Gr.3
mgr Marcin Słoma

 


 

 

Ekonomia Gr.3
mgr Marcin Słoma  

 Ekonomia  Gr.4 
mgr Karolina Sahakyan- zastępstwo mgr Izabela Dembińska


 

Ekobiznes Gr.1
mgr Izabela Dembińska

Praca Socjalna
mgr Przemysław Mońko

Prawo Gr. 4
mgr Wojciech Błachno


 

 

 

 

3

11.00 -12.30

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 -

 

 

Ekonomia Gr.5
mgr Słoma Marcin

Ekonomia Gr.6
mgr Izabela Dembińska

 

Prawo Gr. 6
mgr Karolina Sahakyan-zastępstwo mgr Marcin Słoma

Prawo Gr.7
mgr Izabela Dembińska 

 Prawo Gr.8
mgr Przemysław Mońko

4

12.30 – 14.00

12.00-13.30

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Gr.3
mgr Maciej Stefanowicz

 

 Fizyka IIr. Gr. 1
mgr Słoma Marcin

 

Informatyka Gr. 4
mgr Maciej Stefanowicz 

Informatyka i ekonometria
mgr Przemysław Mońko

Bezpieczeństwo i prawo
mgr Wojciech Błachno

 

 

Ekonomia Gr.7
mgr Wojciech Błachno

Ekonomia Gr.8
mgr Maciej Stefanowicz


 

 

 

 Prawo Gr. 5
mgr Przemysław Mońko

Prawo Gr.9
mgr Marcin Słoma

Filologia Polska II r. Gr.1          mgr Izabela Dembińska 

5

14.00 – 15.30

13.45-15.15

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna  Gr.4    mgr Marcin Słoma

Pedagogika Specjalna
mgr Maciej Stefanowicz

 

 

Filologia Polska Gr.1 (15godz.)                     mgr Marcin Słoma

Filologia Polska Gr.2 (15godz.)                     mgr Izabela Dembińska

Filologia Rosyjska Gr.1
mgr Maciej Stefanowicz


 

 

 

Filozofia i Etyka
mgr Wojciech Błachno

Administracja
mgr Izabela Dembińska

Prawo Gr. 3
mgr Karolina Sahakyan- zastępstwo        

mgr Przemysław Mońko

 

Ekonomiczno -prawny Gr.1
mgr Maciej Stefanowicz

Ekonomiczno -prawny Gr.2
mgr Przemysław Mońko

 

Fizyka Gr. 1 (lato)
mgr Słoma Marcin

Filologia Rosyjska Gr.2
mgr Wojciech Błachno

Język Francuski z Angielskim     mgr Maciej Stefanowicz

 

 

 

6

15.30 – 17.00


Filologia Angielska Gr.1
mgr Przemysław Mońko

Filologia Angielska Gr.2
mgr Marcin Milczunas

Filologia Angielska Gr.3
mgr Wojciech Błachno

  

Filologia Angielska z Rosyjskim
mgr Izabela Dembińska

Filologia Angielska z Hiszpańskim
mgr Marcin Słoma

Filologia Angielska z Niemieckim
mgr Maciej Stefanowicz

 

 Stosunki Międzynarodowe Gr.1
mgr Marcin Milczunas

Prawo Gr. 1
mgr Wojciech Błachno

 Prawo Gr. 2
mgr Marcin Słoma

 

Ekonomiczno -prawny Gr.3
mgr Przemysław Mońko

Ekonomiczno -prawny Gr.4
mgr Maciej Stefanowicz

MSG
mgr Marcin Milczunas

 

Historia  Gr.1
mgr Maciej Stefanowicz

Historia Gr.2
mgr Marcin Milczunas

Filologia Polska II r. Gr.2       mgr Marcin Słoma

7

17.00-18.30

 

Biologia Gr. 1
mgr Marcin Milczunas

 Biologia Gr. 2
mgr Przemysław Mońko

Mikrobiologia
mgr Wojciech Błachno


 

 

Kognitywistyka Gr.1
mgr Maciej Stefanowicz

Kognitywistyka Gr.2
mgr Słoma Marcin

Matematyka
mgr  Marcin Milczunas

 

Stosunki Międzynarodowe Gr.2
mgr Marcin Milczunas

Stosunki Międzynarodowe Gr.3
mgr Maciej Stefanowicz

Stosunki Międzynarodowe Gr.4
mgr Izabela Dembińska

 

 

 

 

-

 

 

 

 Język Francuski stosowany z Hiszpańskim
mgr Marcin Milczunas

Filologia Francuska
mgr Maciej Stefanowicz