Aktualności

Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana w Koszykówce 3x3 kobiet

W dniu 14.12.2021 na hali Politechniki Białostockiej odbył się turniej w ramach Podlaskiej Akademickiej Ligii Międzyuczelnianej w Koszykówce Kobiet 3x3. Turniej rozegrany został systemem ,,każdy z każdym". Reprezentacja Uniwersytetu w Białymstoku zajęła IV miejsce. Gratulacje !!!