Aktualności
Plan zajęć w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy
PONIEDZIAŁEK

1

8.30 – 10.00

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Gr.1

mgr Marcin Milczunas

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Gr.2

mgr Marcin Słoma

 Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Gr.1
mgr Karolina Sahakyan- zastępstwo

mgr Izabela Dembińska

2

10.15 – 11.45

Pedagogika Resocjalizacyjna Gr.1

mgr Karolina Sahakyan- zastępstwo

mgr Marcin Słoma

Pedagogika Resocjalizacyjna Gr.2

mgr  Izabela Dembińska

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Gr.2
mgr Maciej Stefanowicz

3

12.00-13.30

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Gr.3
mgr Maciej Stefanowicz

4

13.45-15.15

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna  Gr.4 mgr Marcin Słoma

Pedagogika Specjalna
mgr Maciej Stefanowicz

5

15.30 –17.00

Filologia Angielska Gr.1
mgr Przemysław Mońko

Filologia Angielska Gr.2
mgr Marcin Milczunas

Filologia Angielska Gr.3
mgr Wojciech Błachno

 6  17.00 –18.30

Biologia Gr. 1
mgr Marcin Milczunas

 Biologia Gr. 2
mgr Przemysław Mońko

Mikrobiologia
mgr Wojciech Błachno