Aktualności
Plan zajęć w roku akademickim 2022/2023 semestr zimowy
PONIEDZIAŁEK

1

8.00 – 9.30

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Gr.3

mgr Wojciech Błachno  

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Gr.2

 mgr Marcin Słoma 

Pedagogika Specjalna 

  mgr Przemysław Mońko

2

9.45 – 11.15

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Gr.1

mgr Wojciech Błachno  

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Gr.4

mgr Przemysław Mońko  

  Praca Socjalna 

 mgr Marcin Słoma

3

11.30-13.00

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Gr.1

mgr Wojciech Błachno   

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Gr.2

 mgr  Maciej Stefanowicz   

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Gr.3

mgr Marcin Słoma

4

13.15-14.45

Pedagogika Resocjalizacyjna Gr.1

  mgr Maciej Stefanowicz

Pedagogika Resocjalizacyjna Gr.2

  mgr Izabela Dembińska

Pedagogika Resocjalizacyjna Gr.3

  mgr Karolina Sahakyan

5

15.30 –17.00

Filologia Polska II r.(15g) Gr. 1

mgr Izabela Dembińska

Ekobiznes Gr.1

mgr Karolina Sahakyan

Mikrobiologia

mgr Marcin Milczunas

 6  17.00 –18.30

Biologia Gr. 1
mgr Marcin Milczunas

Historia Gr. 1 

mgr Izabela Dembińska

Historia Gr. 2 

mgr Karolina Sahakyan