Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Celem prac projektowych jest podniesienie kompetencji zawodowych, analitycznych i pracy w grupie.

Prace projektowe realizowane będą w 7-osobowych zespołach projektowych: 5 studentów/ek, Prowadzący prace projektowe ze stronu UwB i Prowadzący prace projektowe ze strony pracodawcy.

Prace projektowe realizowane będą u pracodawców, z którymi UwB prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną ponad 12-miesięczną współpracę w zakresie praktycznych elementów kształcenia i w nowych firmach o profilu działania zgodnym ze specyfiką kierunku studiów oraz wiarygodnych merytorycznie i finansowo.

Każdy zespół projektowy będzie pracował nad projektem odpowiadającym na realne potrzeby pracodawców przez okres 90 godzin (18 godzin w miesiącu x 5 miesięcy).

Termin realizacji: 01-05.2019 r