BHP

UWAGA
CZŁONKOWIE PKZP przy UwB 2020 rok.

Zasady składania wniosków i otrzymywania pożyczek w PKZP w 2020r.

1. Wnioski można złożyć w budynku administracji przy ul. Świerkowej 20B u:
• pani Małgorzaty Sielachowskiej – pokój 3/21, tel.70-63
• pani Sylwii Maciejczuk –pokój 209c, tel. 70-29
2. Wnioski składamy do ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Posiedzenie Zarządu PKZP będzie odbywać się nie wcześniej niż 9-go dnia każdego miesiąca.
4. Pożyczki wypłacane będą na rachunek bankowy, bądź w gotówce. Gotówkę będzie można odebrać w dowolnym oddziale banku Millenium w drugiej połowie następnego miesiąca.
5. W związku z realizacją wypłat gotówkowych w banku na wniosku o pożyczkę należy wpisać  nr pesel lub nr dowodu osobistego (nowe druki wniosków na stronie internetowej UwB – zakładka PKZP)
6. Raty lub ich część, spłacane indywidualnie przez pracownika (nie potrącane z wypłaty) spłacamy w dowolnym oddziale banku Millenium bez prowizji na konto PKZP przy Uniwersytecie w Białymstoku: Nr konta 72 11602202 000000 0252406118
7. Osoby spłacające pożyczkę samodzielnie muszą w każdym m-cu sprawdzić u p. Maciejczuk wysokość raty.
8. Wysokość wpisowego wynosi 50 zł, a składki miesięcznej 30 zł.
9. Wysokość kwoty pożyczki wynosi maksymalnie  9 tys. zł od marca 2020 r.
10. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 24 miesiące.
11. Podania o prolongatę w spłacie pożyczki wymagają bezwzględnie podpisów poręczycieli zgodnie z § 35 Statutu PKZP przy UwB.
12. Informacje o wysokości swoich wkładów  można uzyskać u p. Sylwii Maciejczuk, ul. Świerkowa 20B, pokój 209c, tel.70-29.                                

Zarząd PKZP przy UwB