UWAGA

CZŁONKOWIE PKZP przy UwB

Zasady składania wniosków i otrzymywania pożyczek w PKZP w 2019 r.

 

 1. Wnioski można złożyć w budynku administracji przy ul. Świerkowej 20B u pani Małgorzaty Sielachowskiej – pokój 3/21, tel. +48 85 745 70 63 lub pani Sylwii Maciejczuk –pokój 209C, tel. +48 85 745 70 29.
 2. Wnioski składamy do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 3. Posiedzenie Zarządu PKZP będzie odbywać się nie wcześniej niż 9-go dnia każdego miesiąca.
 4. Pożyczki wypłacane będą na rachunek bankowy, bądź w gotówce. Gotówkę będzie można odebrać w dowolnym oddziale banku Millenium w drugiej połowie następnego miesiąca.
 5. W związku z realizacją wypłat gotówkowych w banku na wniosku o pożyczkę należy wpisać  nr pesel lub nr dowodu osobistego (nowe druki wniosków na stronie internetowej UwB – zakładka PKZP).
 6. Raty lub ich część, spłacane indywidualnie przez pracownika (nie potrącane z wypłaty) spłacamy w dowolnym oddziale banku Millenium bez prowizji na konto PKZP przy Uniwersytecie w Białymstoku. Nr konta 72 1160 2202 0000 0002 5240 6118.
 7. Osoby spłacające pożyczkę samodzielnie muszą w każdym m-cu sprawdzić u p. Maciejczuk wysokość raty.
 8. Wysokość wpisowego wynosi 50 zł, a składki miesięcznej 30,00 zł.
 9. Wysokość kwoty  pożyczki wynosi maksymalnie  8,4 tys. zł od stycznia 2019 r.
 10. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 24 miesiące.
 11. Podania o prolongatę w spłacie pożyczki wymagają bezwzględnie podpisów poręczycieli zgodnie z § 35 Statutu PKZP przy UwB.
 12. Informacje o wysokości swoich wkładów można uzyskać u p. Sylwii Maciejczuk, ul. Świerkowa 20B, pokój 209C, tel. +48 85 745 70 29.                                                           

Zarząd PKZP przy UwB