Prisztina

Uniwersytet „Hasan Prisztina” w Prisztinie

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filia UwB w Wilnie

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Lumnije Bajrami, head of IR Office, e-mail: lumnije.bajrami@uni-pr.edu, www.uni-pr.edu